USŁUGI CZYSZCZENIA W FIRMIE

Klient może dostarczyć element przeznaczony do czyszczenia do siedziby naszej firmy lub zdecydować się na przesłanie próbek, co pozwoli mu ocenić skuteczność metody. Test pozwala też oszacować koszt usługi. Więcej informacji uzyskają państwo dzwoniąc do nas.

ZAMÓW USŁUGĘ CZYSZCZENIA SUCHYM LODEM

Istnieje możliwość wykonania czyszczenia suchym lodem elementów/maszyn Klienta w siedzibie naszej firmy. Proponujemy również przysłanie firmą kurierską do nas próbek materiału/elementów do czyszczenia. Przeprowadzimy test czyszczenia, dobierzemy technologię i wstępnie oszacujemy koszty. Przeprowadzenie testu czyszczenia suchym lodem pozwoli ocenić rezultaty na „wycinku” prac. Pozwala to Klientowi ocenić skuteczność, szybkość czyszczenia i oszacować oszczędności i korzyści użycia metody.

Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA METODY:

  • Suchy proces czyszczenia
  • Nieabrazyjny
  • Krótsze i bardziej efektywne czyszczenie. Minimalizuje przestoje
  • Ograniczenie odpadów
  • Dokładność czyszczenia
  • Bezpieczny i przyjazny dla środowiska