SKĄD SIĘ BIERZE SUCHY LÓD?

Pod pojęciem suchego lodu rozumie się dwutlenek węgla bądź po prostu CO2 w formie stałej. Określenie „suchy” dotyczy właściwości bezpośredniego odparowania, bez procesu topnienia. Proces ten nazywany jest sublimacją, podczas której suchy lód przechodzi z fazy stałej w fazę gazową, z pominięciem fazy ciekłej. Aby wyprodukować suchy lód, dwutlenek węgla w formie gazu jest w pierwszej kolejności skraplany pod ciśnieniem, a następnie przez szybkie rozprężenie przeniesiony w trwały stan skupienia. Powstaje przy tym czysty, biały, głęboko zmrożony CO2 – śnieg. Jest on następnie sprasowywany pod wysokim ciśnieniem do odpowiednich form – bloków, granulek. Suchy lód odparowuje bezpośrednio, bez procesu topnienia, czy przechodzenia w stan ciekły. Dwutlenek węgla jest jednym z niewielu rodzajów gazów, który może występować w stanie stałym. Stopień zmrożenia suchego lodu przy ogrzewaniu wynosi od -78,5°C (194,65K) do 0°C (273,15K) mniej więcej 640kJ/kg; jest to odpowiednikiem około 3-krotnego zmrożenia lodu tradycyjnego.

CECHY SUCHEGO LODU:

  • Suchy lód ma temperaturę około -78,5 ° C
  • Suchy lód waży około 700kg / m3
  • Suchy lód jest bezwodny
  • Suchy lód przechodzi fazę płynną: z lodu do gazu
  • Suchy lód odparowuje przy zderzeniu
  • Suchy lód jest beztlenowy (antybakteryjny)
  • Suchy lód jest nietoksyczny
  • Suchy lód jest niepalny
  • Suchy lód jest ekologiczny

CO TO JEST SUCHY LÓD?

Aby stworzyć suchy lód, najpierw dwutlenek węgla w formie gazu jest skraplany pod ciśnieniem, a później przez szybkie rozprężenie przeniesiony w trwały stan skupienia. W wyniku procesu powstaje czysty i głęboko zmrożony śnieg. Następnie formuje się granulki lub bloki