SKUTECZNA I NIEZAWODNA METODA

Czyszczenie suchym lodem to innowacyjna, ekonomiczna i ekologiczna metoda, w której środek czyszczący (suchy lód) jest przyspieszany w strumieniu sprężonego powietrza, by uderzyć w czyszczoną powierzchnię. Podczas czyszczenia suchym lodem na powierzchnie podlegające czyszczeniu „wystrzeliwane” są z ogromną prędkością granulki stałego dwutlenku węgla o temperaturze -78° C.

Firma pamech stosuje innowacyjną technologię jaką jest czyszczenie suchym lodem. Usuwamy zabrudzenia z dowolnych materiałów, także z maszyn i urządzeń. Profesjonalny sprzęt pozwala na zastosowanie tej techniki w każdej dziedzinie przemysłu.

EFEKTY WYKORZYSTYWANE W CZYSZCZENIU SUCHYM LODEM:

  • Kinetyczny - granulki suchego lodu wyrzucane są za pomocą sprężonego powietrza z prędkością dźwięku i w momencie zetknięcia z zabrudzeniem powodują jego rozkruszenie się i oderwanie.
  • Termiczny - niska temperatura (-79°C) granulek suchego lodu czyni powłokę zabrudzenia kruchą, powodując mikropeknięcia, co ułatwia jej usuwanie.
  • Sublimacja - suchy lód w momencie zderzenia z powierzchnią sublimuje, zwiększając swoją objętość ok.500- 700 razy. Te mikrowybuchy powodują odrywanie się zabrudzonych powierzchni.

JAK DZIAŁA CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM?

Gwałtowne uderzenie granulek w powierzchnię powoduje jej bardzo szybkie i silne schłodzenie. Dochodzi do kruszenia się materiału przylegającego do powierzchni. Podłoże i warstwa podlegająca oderwaniu składają się z różnych materiałów, mają różne współczynniki rozszerzalności cieplnej. Dlatego odmiennie reagują na silne ochłodzenie. Powstające w tym procesie naprężenia mechaniczne, prowadzą do odrywania zanieczyszczeń od podłoża. Energia kinetyczna grudek suchego lodu podczas bombardowania powoduje, że natychmiast przechodzą one w stan gazowy.

Prowadzi to do szybkiego i ekstremalnego powiększenia objętości CO2. Grudki rozsadzają osady dodatkowo w „mini eksplozjach”. Suchy lód sublimuje – przechodzi bezpośrednio w stan gazowy, bez topnienia, tzn. bez przechodzenia w stan ciekły. Dwutlenek węgla jest jednym z niewielu gazów mogących przybrać stan stały. Wydajność chłodzenia dla suchego lodu wynosi podczas ogrzewania z temperatury -78,5 °C (194,65K) do temperatury 0 °C (273,15K) około 640kJ/kg; odpowiada to około 3-krotnej wydajności chłodzenia tradycyjnego lodu.

Ważniejszą zaletą jest jednak fakt, że po odparowaniu nie ma pozostałości, co nie jest możliwe przy lodzie normalnym powstającym z wody. Tradycyjne metody piaskowania niszczą powierzchnię. Powstające odpady mieszają się z pozostałościami zanieczyszczenia i należy je utylizować. W związku z powyższym wybór metody wydaje sie oczywisty. Jeżeli bierzemy pod uwagę względy ekologiczne, tempo prac i efekt końcowy bez wątpienia warto zdecydować się na czyszczenie suchym lodem.