TEST CZYSZCZENIA SUCHYM LODEM

Jeżeli klient nie jest przekonany do skuteczności metody, możemy wykonać próbny test na „wycinku” elementu, który ma być poddany czyszczeniu. Prezentacja pomoże w podjęciu decyzji. Czyszczenie suchym lodem jest nieabrazyjne i może być stosowane na różnych materiałach.

NIE SPRZEDAJEMY "KOTA W WORKU"

Przeprowadzenie testu czyszczenia suchym lodem pozwoli ocenić rezultaty na „wycinku” prac bezpośrednio w zakładzie Klienta. Pozwala to Klientowi ocenić skuteczność, szybkość czyszczenia i oszacować oszczędności i korzyści użycia metody. Skuteczność i szybkość czyszczenia suchym lodem zależy od wielu czynników takich jak rodzaj podłoża, ilość zanieczyszczenia, jego rodzaj i wiek. Na szybkość czyszczenia wpływają również warunki termiczne otoczenia i podłoża. Z tych powodów firma Pamech oferuje zakładom przemysłowym darmowe testy skuteczności czyszczenia suchym lodem bezpośrednio w siedzibie Klienta. Należy wspomnieć, że proces czyszczenia suchym lodem jest procesem głośnym. Poziom hałasu waha się od 80 do 120 dB. Osoby przebywające w pobliżu procesu powinny posiadać środki ochrony słuchu.

CZYSZCZENIE TESTOWE DOSTARCZA:

 • W pełni wyszkolony i doświadczony zespół pracowników
 • Przeprowadzenie testowego czyszczenia na wskazanych przez Klienta powierzchniach
 • W miarę możliwości sporządzenie zdjęć lub video
 • Czas przeznaczony na czyszczenie testowe to ok. 20-30 minut.
 • Po przeprowadzonych testach Klient otrzymuje propozycję planu działania i kosztorys prac
 • Testy obejmują określony obszar działania naszej firmy
 • Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów

CO PRZYWOZIMY ZE SOBĄ:

 • Różne typy maszyn do czyszczenia suchym lodem i zestawy odpowiednich dysz, końcówek
 • Sprężarkę mobilną Kaeser o ciśnieniu roboczym 10 bar i wydajności powietrza 8,5 m³/min
 • Suchy lód potrzebny do testów

CO POTRZEBUJEMY:

 • Pomoc logistyczną na terenie zakładu i umożliwiony dostęp do czyszczonych powierzchni
 • Miejsce dla sprężarki mobilnej (na zewnątrz), jeśli nie ma przyłącza sprężonego powietrza
 • Gniazdo elektryczne