TECHNOLOGIA INTELBLAST - CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM ZNAKOMICIE UPORA SIĘ Z KAŻDYM BRUDEM M.IN. Z USUNIĘCIEM PLEŚNI.

METODA LEPSZA NIŻ INNE FIRMA PAMECH POLECA SWOJE USŁUGI

Czyszczenie suchym lodem jest metodą, która doskonale radzi sobie z problem usuwania pleśni, jest przy tym od 60 do 80% szybsze w porównaniu do tradycyjnych sposobów. Co więcej użycie niskiej temperatury przyczynia się do całkowitego usunięcie zarodników pleśni.

Dotychczas używane metody usuwania pleśni polegały na piaskowaniu, użyciu środków chemicznych, czy skrobaniu szczotkami drucianymi, co sprawia, że są bardzo pracochłonne, a dotarcie do niektórych miejsc jest wręcz niemożliwe. Dodatkowo podczas tradycyjnego czyszczenia powstają zanieczyszczenia, które trzeba utylizować, a zarodniki pleśni często nie są usunięte. Czyszczenie suchym lodem jest metodą, która całościowo rozwiązuje problem usuwania pleśni. Podczas czyszczenia suchym lodem czyszczona powierzchnia jest zmrażana do temperatury około -78,5°C. Użycie niskiej temperatury powoduje całkowite usunięcie zarodników pleśni. Usuwanie pleśni przy użyciu suchego lodu jest od 60 do 80% szybsze w porównaniu do tradycyjnych metod.

DZIĘKI CZYSZCZENIU SUCHYM LODEM

USUNIEMY PLEŚŃ ZAPEWNIAJĄC:

  • ekologicznie odpowiedzialne czyszczenie
  • mniejszą pracochłonność,
  • usunięcie zarodników pleśni z drewna w 99%
  • brak odpadów wtórnych,
  • zredukowany czas czyszczenia
  • proces bez użycia substancji chemicznych,