FORMY UTRZYMYWANE W BRUDZIE WPŁYWAJĄ NA POGORSZENIE JAKOŚCI PRODUKTU - OFERTA CZYSZCZENIA SUCHYM LODEM

PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH - CZYSZCZENIE FORM

Dla producentów tworzyw sztucznych kluczowe znaczenie ma czyszczenie zagłebień i odpowietrzenia w formach. Dzięki zastosowaniu czyszczenia suchym lodem możliwe jest bardzo skuteczne i zarazem delikatne czyszczenie form w bardzo szybkim czasie.

Dużym wyzwaniem dla producentów z tworzyw sztucznych jest utrzymanie w odpowiedniej czystości form, a tym samym odpowiedniej jakości wyrobów. Kluczowe jest czyszczenie zagłebień i odpowietrzenia w formach. Na powierzchni formy odkładają się niepotrzebne zanieczyszczenia, czy to samej mieszanki produktu wyjściowego, czynnika antyadhezyjnego i innych. Formy utrzymywane w nieodpowiedniej czystości powodują blokowanie formy, wpływają na pogorszenie jakości produktu końcowego, a nawet uszkodzenia samej formy. Do tej pory w procesie czyszczenia form wykorzystywano procesy chemiczne oraz czyszczenie ręczne przy użyciu narzędzi, co było czasochłonne i nie przynosiło tak doskonałych rezultatów. Dzięki zastosowaniu czyszczenia suchym lodem możliwe jest skuteczne, delikatne czyszczenie form w bardzo krótkim czasie, co jest niezwykle istotne w każdej branży. Jest to technologia bezpieczna i nieścieralna tzn. nie narusza czyszczonej powierzchni. Atutem jest też to, że formy można czyścić w temperaturze roboczej, bez schładzania i na miejscu pracy.

SUCHY LÓD

WYKORZYSTUJEMY DO CZYSZCZENIA:

  • formy wtryskowe
  • formy tłoczone
  • formy do rozdmuchiwania
  • formy do poliuretanu i rozlewy
  • formy do kształtowania termicznego
  • tłoczniki
  • ślimaki do wtryskiwania tworzywa sztucznego

REALIZACJE - FILMY