JAKIE SĄ ZALETY CZYSZCZENIA SUCHYM LODEM?

Czyszczenie suchym lodem to metoda zyskująca coraz większe grono zwolenników. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na niesamowitą skuteczność. Jednakże brane pod uwagę są także względy ekologiczne oraz czas wykonania prac. Zachęcamy do przeczytania artykułu traktującego o jej licznych zaletach.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA METODY:

  • Krótsze i bardziej efektywne czyszczenie. Minimalizuje przestoje
  • Suchy proces czyszczenia
  • Ograniczenie odpadów
  • Nieabrazyjny
  • Bezpieczny i przyjazny dla środowiska
  • Dokładność czyszczenia

KRÓTSZE I BARDZIEJ EFEKTYWNE CZYSZCZENIE. MINIMALIZUJE PRZESTOJE

W porównaniu do tradycyjnych metod czyszczenia rozpuszczalnikami, czy inną „chemią” oraz szczotką drucianą, czyszczenie suchym lodem wielokrotnie skraca czas czyszczenia, powodując zmniejszenie kosztów. Suchym lodem można czyścić maszyny, formy, matryce i inne elementy. W większości przypadków proces nie wymaga przerywania pracy maszyn, ani wychładzania. Nie ma konieczności demontażu i przewożenia urządzeń. Przestoje są zminimalizowane, koszty pracy są mniejsze, a wydajność wzrasta.

SUCHY PROCES CZYSZCZENIA

Ponieważ suchy lód sublimuje (przechodzi bezpośrednio w gaz) w kontakcie z czyszczoną powierzchnią, proces jest suchy. Czyszczenie suchym lodem nie przewodzi prądu i może być bezpiecznie używane do czyszczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdzie użycie wody jest niewskazane lub zabronione.

OGRANICZENIE ODPADÓW

Brak chemikaliów, brak materiału ściernego. Ponieważ granulki suchego lodu w kontakcie z powierzchnią czyszczoną zmieniają swój stan na gazowy, jedynym odpadem jest samo zanieczyszczenie, nie natomiast środek czyszczący. Czyszczenie odpowiednie, gdy użycie wody, piasku itp. jest zabronione lub niewskazane. Nie ma konieczności demontażu i przewożenia urządzeń. Przestoje są zminimalizowane, koszty pracy są mniejsze, a wydajność wzrasta.

NIEABRAZYJNY

Nieabrazyjny charakter suchego lodu sprawia, że nie uszkadza on wrażliwych części maszyn, przedłużając jedynie ich żywotność i zmniejszając prawdopodobieństwo defektów w produkcji. Twardość suchego lodu w skali Mohsa to 2, co odpowiada twardości kredy. Brak erozji, czy zużycia czyszczonego materiału.

BEZPIECZNY I PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Czyszczenie suchym lodem to ekologiczny proces, który wykorzystuje granulki pochodzące z dwutlenku węgla z recyklingu- uzyskiwanego przy okazji innych procesów chemicznych. Suchy lód sublimuje(zmienia stan ze stałego bezpośrednio w gazowy) podczas procesu czyszczenia, nie pozostawiając żadnych odpadów. Dwutlenek węgla w postaci gazowej jest absorbowany przez rośliny. W porównaniu do innych metod brak jest toksycznych odpadów oraz nie używa się żadnych chemicznych substancji, które mają wpływ na zwiększanie się dziury ozonowej i ogólne zanieczyszczenie środowiska. Czyszczenie suchym lodem jest również bezpieczne dla wykonujących je pracowników, przy przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy.

DOKŁADNOŚĆ CZYSZCZENIA

Właściwości procesu czyszczenia sprawiają, że suchy lód dociera nawet do bardzo trudno dostępnych miejsc, dzięki czemu możemy uzyskać bardzo dobre wyniki czyszczenia na całej powierzchni. Efekt końcowy jest nie do uzyskania w przypadku innych metod.